Wyszukiwarka mieszkań

Stan prac z dnia 30 czerwca 2017r.

1. Realizowano roboty malarskie w korytarzach, klatkach i lokalach mieszkalnych, zaawansowanie 100%.
2. Wykonano montaż parapetów w lokalach mieszkalnych – 100%.
3. Rozpoczęto montaż attyk na balkonach i tarasach.
4. Kontynuowano układnie geesu w klatkach schodowych ok 90%.
5. Kontynuowano roboty drogowe oraz zieleń wokół budynku – 95%.
6. Instalacja centralnego ogrzewania: trwa montaż grzejników w lokalach.
7. Instalacja wentylacji: trwa montaż izolacji kanałów;
8. Instalacje elektryczne: rozpoczęto pomiary i testowanie urządzeń elektrycznych.