Wyszukiwarka mieszkań

Stan prac na koniec kwietnia 2017

1. Kontynuowano wykonywanie podłoża pod posadzki na balkonach i tarasach.
2. Kontynuowano wykonywanie elewacji budynku – ściana południowa, zachodnia, wschodnia.
3. Kontynuowano tynkowanie ścian wewnętrznych w lokali mieszkalnych.
4. Kontynuowano montaż balustrad balkonów i portfenetrów.
5. Wykonano montaż obróbek blacharskich.
6. Wykonano montaż podłoża pod posadzkę w lokalach mieszkalnych.
7. Rozpoczęto montaż drzwi do mieszkań.
8. Instalacje WOD-KAN:  zakończono montaż pionów kanalizacji w mieszkaniach.
9. Instalacja centralnego ogrzewania: Instalacja CO jest rozprowadzana w lokalach.
10. Instalacja wentylacji: kontynuowano montaż instalacji wentylacji w budynku.
11 Instalacje elektryczne: kontynuowano montaż piętrowych tablic mieszkaniowych oraz rozdzielni głównej.
12. Zamontowano WLZ w szachtach klatkowych