Wyszukiwarka mieszkań

Raport z budowy – czerwiec 2016

Poniżej w punktach aktualny stan budowy na miesiąc czerwiec 2016:

 • Na dachu kontynuowano wykonanie ocieplenia ścian kominów w technologii. Wykonano ponadto obróbki blach. attyk w ok. 70%;
 • W rozpatrywanym okresie wykonano hydroizolacje na ścianach zewnętrznych garażu przy płycie dźwigu nr 1 oraz wykonano zasypki w tym miejscu. Zaawansowanie 100%;
 • Roboty izolacyjne: wykonano hydroizolację z 2 warstw papy termozgrzewalnej na patio + parking + drogi w ok 50%;
 • Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych  garażu do wysokości 1,5 m w ok. 30% ;
 • Na balkonach rozpoczęto montaż gresu i wykonano w 5%;
 • Wykonywano montaż elewacji i parapetów okiennych z blachy ocynkowanej, powlekanej w tym: elewację wentylowaną – podkonstrukcję, izolację termiczną z wełny mineralnej z montażem płyt elewacyjnych wykonano w 90%;
 • Zakończono wykonywanie tynków gipsowych wewnątrz mieszkań, zaawansowanie  w 100%;
 • Wykonano posadzki w lokalach w 50 %;
 • Instalacje wentylacji – na dachu zamontowano kanały czerpalne dla usług;
 • Rozpoczęto  montaż wentylacji bytowej i oddymiającej w garażu;
 • Zamontowano zostały wentylatory strumieniowe w garażu. Wykonano okablowanie wentylatorów strumieniowych oraz systemu detekcji CO;
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna – zakończono wykonywanie rozprowadzeń instalacji wodnych w lokalach mieszkalnych w 100%;
 • Instalacja centralnego ogrzewania: zakończono wykonywanie rozprowadzeń instalacji CO w lokalach mieszkalnych;
 • W czerwcu w dalszym ciągu układane były WLZ-y do rozdzielni.
 • Zakończono montaż rozdzielnic licznikowych lokatorskich.
 • Rozpoczęto montaż rozdzielnic głównych.
 • Kontynuowano montaż instalacji odgromowej na dachach
 • Trwają prace przy układaniu obwodów teletechnicznych
 • Prowadzono roboty przygotowawcze do realizacji instalacji zewnętrznych.