Wyszukiwarka mieszkań

Raport z budowy – lipiec 2016

Poniżej w punktach aktualny stan budowy na miesiąc lipiec 2016:

 • Roboty izolacyjne: wykonano hydroizolację na patio + Parking + drogi w ok. 70%.Wykonano ponadto ocieplenie ścian zewn. garażu do wysokości oraz wykonano izolację termiczną poziomą stropu nad poziomem -1
 • Na balkonach wykonywano posadzki z gresu (zaawansowanie 40%).
 • Na dachu kontynuowano wykonanie ocieplenia ścian kominów. Wykonano ponadto obróbki blacharskie attyk w ok. 100%.
 • Montaż stolarki okiennej i balkonowo – tarasowej zakończono.
 • Wykonywano ponadto montaż elewacji i parapetów okiennych w (zaawansowanie ok. 95%
 • obróbki blach. na styku elewacji wykonano w 100%
 • Wykonywano również tynki i parapety okienne w lokalach mieszkalnych oraz w korytarzach i klakach schodowych.
 • Posadzki w lokalach mieszkalnych i korytarzach klatek
 • Posadzki w lokalach mieszkalnych i korytarzach klatek schodowych
 • Roboty malarskie w lokalach mieszkalnych i klatkach schodowych – wykonano w ok. 40%.
 • Balustrady balkonów i tarasów – zamontowano słupki, elementy pośrednie bez poręczy w 100%. Rozpoczęto również montaż wypełnień szybowych i poręczy w 30%.
 • Rozpoczęto montaż ślusarki witrynowej w poziomie +/-0 i wykonano w 100%.
 • Rozpoczęto roboty drogowe i warstwy pod zieleń.
 • Wentylacja: Kontynuowane są roboty w zakresie instalacji mechanicznych.
 • Instalacja centralnego ogrzewania: Zakończone zostało wykonywanie rozprowadzeń instalacji CO w lokalach mieszkalnych. Wykonane i odebrane zostały rozprowadzenia we wszystkich lokalach.
 • Instalacja elektryczna:
 • w mieszkaniach przystąpiono do montażu osprzętu elektrycznego,
 • w garażu trwają prace przy rozprowadzaniu instalacji,
 • na zewnątrz zamontowano kable do zasilania oświetlenia zewnętrznego.