Wyszukiwarka mieszkań

Raport z budowy – maj 2016

Poniżej w punktach aktualny stan budowy na miesiąc maj 2016:

 • Na balkonach wykonywano obróbki blacharskie (zaawansowanie 100%) oraz warstwy izolacyjne w tym hydroizolację 1 x papa podkładowa (zaawansowanie 100%).
 • Na tarasach wykonywano: paroizolację 1x papa w 100% , izolację termiczną w 70% oraz szlichty w 65 %.
 • Na dachu wykonano hydroizolację w postaci drugiej warstwy papy nawierzchniowej wykonano w 100%.
 • W maju kontynuowano montaż stolarki okiennej i balkonowo-tarasowej oraz wykonywanie podkonstrukcji pod elewację wentylowaną i montaż wełny mineralnej. Zaawansowanie prac w 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elewacji lekko-mokrej oraz izolacji termicznych ze styropianu i wełny w pasach dylatacji głównych budynku w 70 %.
 • Zakończono wykonywanie tynków gipsowych wewnątrz mieszkań, zaawansowanie w 100%.
 • Wykonano posadzki w lokalach w 50 %.
 • Instalacje wentylacji – kontynuowane są roboty w zakresie instalacji mechanicznych. Na dachu zainstalowano wywietrzaki.
 • Kontynuowano wykonywanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach usługowych, w komórkach lokatorskich i w pomieszczeniach technicznych.
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna – wykonano i odebrano instalacje wod-kan w 147 lokalach.
 • Instalacja centralnego ogrzewania: wykonano i odebrano rozprowadzenie instalacji C.O. w 147 lokalach.
 • Rozpoczęto rozprowadzanie instalacji podposadzkowej w mieszkaniach. Wykonano rozprowadzenia w 12 mieszkaniach w klatce nr C.
 • W miesiącu marcu wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne w mieszkaniach : układano WLZ-y do rozdzielni i mieszkań. Rozpoczęto montaż rozdzielnic licznikowych lokatorskich.
 • Rozpoczęto montaż instalacji odgromowej na dachach
 • Prowadzono roboty przygotowawcze do realizacji instalacji zewnętrznych.