Wyszukiwarka mieszkań

Raport z budowy – sierpień 2016

Poniżej w punktach aktualny stan budowy na miesiąc lipiec 2016:

 1. W rozpatrywanym okresie wykonano hydroizolację z papy na patio oraz parking i drogi w 95%;
 2. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych garażu do wysokości 1,5 m i cokołów ścian w 100%;
 3. Zrealizowano izolację termiczną poziomą stropu nad poziomem -1 w 90%;
 4. Na balkonach wykonywano  posadzki z gresu wykonano w 60%;
 5. Na dachu zakończono wykonanie ocieplenia ścian kominów w 100%;
 6. Wykonywano montaż elewacji i parapetów okiennych z blachy ocynkowanej w 95%;
 7. Ułożono posadzki w lokalach mieszkalnych i korytarzach klatek schodowych;
 8. Wykonano gresy klatek schodowych w ok. 60%;
 9. W garażu i pomieszczeniach technicznych wykonano roboty tynkarskie w 100% i malarskie w 25%, posadzki przemysłowe w 90%;
 10. Zrealizowano montaż drzwi do lokali mieszkalnych (wersja budowlana):  klatka A; klatka D; klatka E w 100%;
 11. Wykonano roboty malarskie w lok. mieszkalnych i klatkach schodowych: klatki A,B,C – 20%;  klatki od D do H – 100%;
 12. Balustrady balkonów i tarasów – wykonywano montaż wypełnień szybowych i poręczy w 70%;
 13. W sierpniu kontynuowano roboty drogowe i warstw pod zieleń;
 14. Wentylacja: na dachu zainstalowano wywietrzaki na szachtach windowych, zainstalowano kanały czerpne dla lokali usługowych, zamontowano wentylatory oddymiające;
 15. W garażu trwa wykonywanie wentylacji bytowej i oddymiającej w garażu. Zamontowano wentylatory strumieniowe. Wykonywane jest okablowanie wentylatorów strumieniowych oraz systemu detekcji CO;
 16. Rozpoczęto montaż klap zwrotnych w króćcach do podłączenia okapów kuchennych oraz kratek wentylacyjnych w mieszkaniach;
 17. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna: zakończono montaż kanalizacji w lokalach mieszkalnych;
 18. Instalacje wodne: zakończono montaż rozprowadzeń instalacji wodnych w lokalach mieszkalnych;
 19. Instalacja centralnego ogrzewania: zakończono wykonywanie rozprowadzeń instalacji CO w lokalach mieszkalnych. Wykonane i odebrane zostały rozprowadzenia we wszystkich lokalach;
 20. Przyłącze wodociągowe: wprowadzono rurociąg przyłącza wodociągowego do budynku. W pomieszczeniu przyłącza wody zainstalowana została armatura węzła wodomierzowego wraz z wodomierzem. Trwają czynności odbiorowe z MPWiK;
 21. Trwają prace montażowe wykonywania instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 22. Dzięki wykonaniu zasilania prowizorycznego rozdzielni głównej rozpoczęto sprawdzanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach;
 23. Operatorzy usług telekomunikacyjnych rozpoczęli montaż swoich sieci i urządzeń.