Wyszukiwarka mieszkań

Raport z budowy – marzec 2016

 • Ukończono wykonywanie murów w zakresie ścian zewnętrznych i wewnętrznych w poszczególnych klatkach – 100%.
 • Na balkonach wykonywano obróbki blacharskie (zaawansowanie 100%) oraz warstwy izolacyjne w tym hydroizolację 1 x papa podkładowa (zaawansowanie 95%). 
 • Na tarasach wykonywano: paroizolację 1x papa w 100% oraz  izolację termiczną  w 50%.
 • Na dachu wykonano hydroizolację w postaci drugiej warstwy papy nawierzchniowej wykonano w 100%. 
 • W marcu kontynuowano  montaż stolarki okiennej i balkonowo-tarasowej oraz wykonywanie podkonstrukcji pod elewację wentylowaną i montaż wełny mineralnej. Zaawansowanie prac w 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elewacji lekko-mokrej oraz izolacji termicznych ze styropianu i wełny w pasach dylatacji głównych budynku w 60 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie tynków gipsowych wewnątrz mieszkań, zaawansowanie  w 20%.
 • Wykonano tynki cementowo-wapienne w garażu w pomieszczeniach technicznych w 100%.
 • Wykonano roboty wykończeniowe w pomieszczeniach elektrycznych w garażu wg wytycznych RWE.
 • W garażu wykonano w 100% systemowe ocieplenia stropu z tynkiem natryskowym w poziomie -1.
 • Zamontowano drzwi do pomieszczeń technicznych w 50%.
 • Instalacje wentylacji – kontynuowane są roboty w zakresie instalacji mechanicznych. 
 • Zainstalowano piony wentylacji bytowej w kominach na dachu, tłumiki, elementy wyrzutowe oraz wstawki w miejscach wentylatorów w 100%.
 • Kontynuowano wykonywanie wentylacji w pomieszczeniach usługowych, w komórkach lokatorskich i w pomieszczeniach technicznych.
 • Kanalizacja sanitarna wewnętrzna:  zakończono wykonywanie poziomów i pionów kanalizacji sanitarnej. Wyprowadzone zostały wywiewki kanalizacyjne w kominach na dachu. 
 • Instalacja wodna: wykonano poziomy instalacji wodnych w garażu oraz piony instalacji wodnych bez armatury.
 • Rozpoczęto rozprowadzanie instalacji podposadzkowej w mieszkaniach. Wykonano rozprowadzenia w 12 mieszkaniach w klatce nr C. 
 • Instalacja centralnego ogrzewania: kontynuowane jest wykonywanie poziomów instalacji centralnego ogrzewania w poziomie garażu. Wykonane zostały piony instalacji CO – bez rozdzielaczy i armatury.
 • Rozpoczęto rozprowadzanie instalacji podposadzkowej w mieszkaniach. Wykonano rozprowadzenia w 12 mieszkaniach w klatce nr C.
 • W miesiącu marcu wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne w mieszkaniach (przed otynkowaniem bez puszek) w 95 % oraz w korytarzach i klatkach schodowych w 99%.